Mercedes som laddar

8 november 2022Nu slopas klimatbonusen för bilar – det här är vad som gäller

Ingen mer bonus enligt den uppdaterade versionen av Regeringens Bonus Malus. Vi reder ut hur ändringen i förordningen påverkar dig.

Det Bonus Malus-system som för ett par år sedan infördes av regeringen, som syftar till att få fler att välja bort diesel- och bensindrivna bilar, har gett tydliga resultat. Hälften av de nybilar som säljs i Sverige idag är klassade som ”klimatbonusbilar”. I och med att allt fler väljer miljövänligare bilar tar man nya beslut. Nu meddelar regeringen att ”Bonusen” i Bonus Malus slutar att gälla.

Anledningen meddelar man, är att det inte längre finns tydliga skäl att ge ekonomiskt stöd för bilköpen. Regeringen skriver i ett pressmeddelande 7 november: ”Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar bli jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil.”.

Första uppdateringen kom i våras

Redan tidigare i år uppdaterade regeringen Bonus Malus med nya regler juli 2022 och januari 2023. Bland annat justerades och sänktes bonusbeloppet för laddhybrider samt gränsvärdet för koldioxidutsläpp (max 50 gram CO2/km från och med 12 juli och max 30 gram CO2/km från och med  1 januari). Dessutom infördes ett pristak på klimatbonusbilar på 700 000 kronor nypris. Detta gällande bilar registrerade när justeringarna träder i kraft.

Nu i och med att klimatbonusen upphör kommer enbart de bilar som köpts eller beställts* senast 8 november 2022 att få klimatbonus i enlighet med dessa nya bestämmelser. Att bilen som uppfyller kraven för klimatbonus har köpts eller beställts senast 8 november skall då kunna styrkas av köparen till Transportstyrelsen.

Nedan kan du läsa en sammanfattning om vad som gäller. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta någon av våra säljare.

Ändringarna som ska träda i kraft den 9 november 2022 innebär att:

  • Du som köper eller beställer en bil tisdagen 8 november som uppfyller de krav för bonus som regeringen tidigare meddelat gäller registrerade bilar från och med juli 2022 och januari 2023 erhåller en klimatbonus.
  • Alla bilar som köps eller beställts efter 8 november kan inte längre ansöka om kompensation hos Transportstyrelsen.
  • Klimatbonusbilar som köpts eller beställts före 8 november påverkas inte.
  • ”Malus” delen i Bonus Malus stannar. Den som köper en bensin- eller dieselbil betalar fortfarande den straffskatt som tidigare finansierat klimatbonusen.

 

Med köp menas att köpet fullbordats och bilen registreras i vägtrafikregistret. Med beställning menas att en beställning görs men att köpet fullbordats vid ett senare tillfälle då bilen blir registrerad i vägtrafikregistret. 
🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?