Om Veho Bil

Veho Oy AB är ett familjeägt bilhus som grundades i Finland redan 1939. Idag har Veho Oy Ab ca 2.300 medarbetare, vilket gör företaget till Finlands största återförsäljare av bilar och Nordens största försäljare av Mercedes-Benz.

Ta del av vår historia nedan, eller besök våra anläggningar här.

Veho Oy Ab – Nordens största försäljare
av Mercedes-Benz

Veho är den ledande bilhandelskoncernen i Finland och är verksam också i Baltikum och Sverige. Veho grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz. Idag omfattar verksamheten import, detaljhandel och serviceverksamhet för personbilar och nyttofordon från ett flertal leverantörer. År 2021 uppgick koncernens omsättning till 1.7 miljarder Euro och antalet anställda till 2.300.

Besök Veho-koncernens webbplats

Bakgrund

Den tyska medborgaren Max Greuling flyttade år 1892 till Finland för att bli teknisk direktör för en tändsticksfabrik i Tammerfors. Familjen trivdes bra i Finland och beslöt att stanna kvar. År 1904 tog sonen Walter Greuling anställning på handelshuset Mercantile, som senare flyttade sitt huvudkontor till Helsingfors. Under första världskriget var Walter Greuling verksam i Stockholm. Efter kriget återflyttade han till Finland och blev finsk medborgare år 1919.

Ett nytt importbolag för Mercedes-Benz blir till

Efter kriget blev Walter Greuling en inflytelserik affärsman inom landets tekniska handel och industri. Han var också huvudaktieägare i radiofabriken Helvar och största aktieägare i landets äldsta bilaffär Oy Nikolajeff Ab. Nikolajeff hade kommit till redan år 1904 då Sergei Nikolajeff började sälja bilar i Helsingfors. Nikolajeff representerade amerikanska General Motors och tyska Mercedes-Benz. När de två bilmärkena i 1930-talets världspolitiska läge inte längre kunde säljas av samma importör mognade idén om att grunda ett nytt företag för import av endast Mercedes-Benz.

Veho grundades

Oy Veho Ab:s bolagsordning fastställdes i januari 1939. Bolagets konstituerande bolagsstämma hölls 1.2.1939 på Hotell Kämp och bolaget registrerades till handelsregistret 24.2.1939. Namnet Veho kommer från latinets ”jag transporterar”. Landets bilhandel hade redan hämtat sig från 1930-talets depressionsår, men bilbeståndet var ännu obetydligt. År 1938 fanns totalt 27 788 personbilar, 18 284 lastbilar och 3 021 bussar i Finland. Veho inledde sin verksamhet med två anställda i Helsingfors centrum, där bolaget öppnade en bilaffär vid Kalevagatan 4.

1950-talet

Vehos första verkstad inleder sin verksamhet på Repslagaregatan i Helsingfors år 1950.

Affärsverksamheten stabiliseras och växer
År 1952 utökar Veho sin affärsverksamhet i Helsingfors genom att köpa en tomt och öppna en ny verkstad för service och reparation i Sockenbacka. I slutet av 1950-talet har Veho redan ca 300 anställda.

Legendariska Mercedes-Benz SL
Daimlers första sportbil efter kriget var ”Måsvingen”. Bägge 300 SL-versionerna (W 198), roadster- och coupé-måsvingen, har behållit sin unika charm. Dessa högt uppskattade klassikerbilar är populära bland samlare.

1960-talet

Under första hälften av årtiondet slopar Finland importreglering av personbilar. Veho börjar förstärka sin egen återförsäljningskedja och öppnar affärer i Tammerfors och Åbo samt en egen avdelning för inbytesbilar. I slutet av årtiondet har Veho redan över 1 000 anställda.

I samband med 1960-talets ankomst utökas produktsortimentet, då vår uppdragsgivare Daimler-Benz köper ett annat tyskt företag, Auto Union. I och med köpet blir Veho generalagent för företagets DKW-bilar, som numera går under märket Audi.

1970-talet

Oljekrisen förlamar världen, som lider av en djup recession. Representationerna förändras också: 1974 avstår Veho från Audi och börjar representera BMW. Staten ställer bilhandeln inför utmaningar med förhöjda bilskatter. Återförsäljarnätverket av egna affärer och självständiga distriktsförsäljare växer ytterligare.

1980-talet

Kvalitet och utveckling
I slutet av årtiondet utökas bolagets märken, då representationen av Fiat och Alfa Romeo övergår till Veho. Veho når en omsättning på över en miljard mark redan i början av årtiondet och har nästan 1 700 anställda i slutet av årtiondet.

Mångsidig och omfattande teknisk utbildning har alltid varit en del av Veho. På 1980-talet börjar bolaget systematiskt utveckla även sin kundservice. Veho introducerar även en ny service, biluthyrningen VehoRent.

Bilhandelns glansår i Finland
Glansåren för Finlands bilhandel utspelar sig 1988–1989, under samma tidsperiod som kasinoekonomins galna år. År 1989 registreras 177 610 nya personbilar, 30 480 paketbilar och 4 904 lastbilar i Finland. Till dags dato har dessa försäljningstal inte överträffats för person- eller paketbilar. Mercedes-Benz mest sålda modell är 124-modellen, en föregångare till dagens E-Klass.

1990-talet

Recession i början av 90-talet och första stegen utomlands
Bilbranschen är konjunkturkänslig och i början av 90-talet påverkas bilhandeln dramatiskt av recessionen. År 1993 nås en botten i nybilsförsäljningen. Efter mitten av 1990-talet börjar läget jämna ut sig. I slutet av årtiondet ökar Finlands personbilsbestånd för första gången till över två miljoner.

Mercedes-Benz personbils- och nyttofordonsverksamhet uppdelas i egna affärsverksamhetsenheter. I mitten av årtiondet övergår BMW:s import till fabrikens dotterbolag i Finland.

År 1992 inleder Veho verksamhet i Baltikum med import av Honda i Estland. I mitten av årtiondet utvidgas verksamheten till detaljhandeln, då en Honda-affär öppnas i Tallinn.

Från 2000-talet till i dag

Förändringarnas år – hela bilbranschen siktar på minskade klimatutsläpp.
Under år 2019 förde den europeiska bilindustrin en omfattande debatt om bilarnas energikällor och konsekvenser av övergången till den nya WLTP-standarden för emissionsmätning. Efterfrågan på el- och hybridbilar ökade betydligt snabbare är marknaden för bilar med förbränningsmotor.

I takt med att marknaden och lagstiftningen har förändrats är Vehos position god: under år 2019 lanserade vår viktigaste samarbetspartner och huvudman Daimler ett brett utbud av nya bilmodeller med låga utsläpp, särskilt hybridbilar. Daimler har också ett omfattande produktutvecklingsprogram för att uppfylla kraven i den nya lagstiftningen.

Vår nya strategi: Vi fokuserar på samarbete med Mercedes-Benz.
Under 2019 gick vi målmedvetet framåt med vår strategi genom att fokusera på samarbete med Daimler och Mercedes-Benz – och avveckla återförsäljningsverksamhet för andra bilmärken.

I enlighet med vår strategi förvärvade Veho i november 2019 Silberautos bilverksamhet i Estland och Litauen. Genom förvärvet blev Veho den största återförsäljaren och tjänsteleverantören för Mercedes-Benz personbilar och nyttofordon i Baltikum.

Beslutet att ge upp andra bilmärken är den största strategiska och kulturella förändringen i vårt företags närhistoria, till vars framgång alla i Veho har bidragit. I samband med förändringen har vi fäst extra mycket uppmärksamhet vid intern kommunikation samt kontinuerlig utveckling och välbefinnande för våra medarbetare.

Starkt resultat trots stora förändringar.
Vår nettoomsättning uppgick till 1 097 miljoner euro (1 167 miljoner euro). Den minskade omsättningen berodde på avyttring av verksamheter och en ny affärsmodell som Daimler introducerade i Sverige.

Vår kärnverksamhet fortsatte dock sin tillväxt. Vårt jämförbara rörelseresultat var på föregående års nivå och rörelseresultatet var 25,0 miljoner euro (36,4 miljoner euro). Silberautos affärsverksamhet har konsoliderats med Veho-koncernen endast för december.

I allt vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på fyra tyngdpunktsområden: kunder, medarbetare, ledarskap och effektivitet.

Organisationen uppdaterades för att möta framtida behov
Som ett resultat av tillväxten i Sverige och förvärvet av Silberauto uppdaterade vi vid årsskiftet Veho-koncernens organisationsstruktur. Affärsverksamheterna indelades på basis av de centrala geografiska marknaderna i affärsområdena Finland, Sverige och Baltikum (Estland, Litauen).

I början av mars 2020 sammanförde vi största delen av bolagets kontorspersonal i huvudstadsregionen till ett nytt modernt kontor vid Datavägen 9 i Vanda. Det nya huvudkontoret ligger intill Helsingfors-Vanda flygplats.

Hållbart bilägande
Under året har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla Vehos varumärke och värdegrund kring begreppet ”hållbart bilägande”.

Veho-koncernen arbetar aktivt för hållbar utveckling, både genom miljövänlig trafik och genom att minska utsläppen från vår egen verksamhet. Vi övervakar systematiskt koncernens energiförbrukning, CO2-utsläpp och mängden blandavfall.

Sedan år 2017 har Veho Group haft ett omfattande program för företagsansvar, inklusive riktlinjer för att avslöja överträdelser samt krishantering och kriskommunikation. Alla företagets finska affärsenheter är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Våra dotterbolag i Baltikum och Sverige verkar också i enlighet med kvalitetscertifikat.

Året 2021
Året 2021 kännetecknades fortsättningsvis av den stora samhälleliga och ekonomiska utmaning som har präglat världsekonomin sedan våren 2020 då ett tidigare okänt coronavirus började spridas över hela världen. Inom bilbranschen förorsakade coronapandemin stora utmaningar i bilindustrins logistikkedjor, med komponentbrist, temporära produktionsstopp i enskilda fabriker och väsentliga leveransförseningar som följd. Vehos snabba anpassning till krisläget under år 2020 gav koncernen goda förutsättningar för en stabil affärsutveckling under år 2021.

Efterfrågan på personbilar med elmotor, både helelektriska bilar och laddhybrider, fortsatte under år 2021 att öka kraftigt. Daimler-koncernens breda och snabbt växande produktprogram i denna fordonskategori gav Veho-koncernen en god bas för tillväxt. Ökningen i inkomna beställningar var pga stigande leveranstider väsentligt starkare än ökningen i leveranser. Efterfrågan på bytesbilar var synnerligen god. Nyttofordonsmarknaden återhämtade sig år 2021 från marknadschocken 2020 och tillväxten var god, i Litauen synnerligen kraftig.

Veho i dag

I dag fortsätter Veho Oy Ab traditionerna som inleddes 1939. Koncernen är ett finskt familjeföretag som ägs av släkten Aminoff. Verkställande direktör är Juha Ruotsalainen. År 2021 hade Veho en omsättning på 1,4 miljarder euro. Koncernen har 2.197 anställda.
För bolaget innebär Veho-varumärket ett löfte, att ge kunden en lyckad upplevelse. I dag består denna upplevelse av mycket annan än bara en bil eller service. Den är uppbyggd av finansiering, försäkringar, serviceavtal, skadereparation, däckförvaring, biluthyrning och många andra tjänster. ”På Veho blir jag uppmärksammad. De håller aktivt kontakt, lyssnar på mig och förstår mina behov”. Så här vill vi att våra kunder pratar om Veho nu och i framtiden.

Allt detta vore förstås omöjligt att uppnå utan genuint engagerade och motiverade anställda. Så här vill vi alltså arbeta på Veho och vi vill att det syns. Varje dag.

🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?