Mercedes-Benz säkerhetssystem

Med säkerheten på din sida.

Åk säkert mot ditt mål

Prioritering av säkerheten är av högsta vikt. Mercedes‑Benz Trucks strävar efter att erbjuda förarna det bästa möjliga stödet och avlastningen under deras körning.

Från och med den 7 juli 2024 införs nya säkerhetsstandarder i hela EU enligt den uppdaterade General Safety Regulation (GSR, förordning 2019/2144 (EU)) för att öka den övergripande trafiksäkerheten.

De nya och förbättrade säkerhetssystemen från Mercedes-Benz Trucks* uppfyller inte bara de standarder som gäller från och med 2024, utan går även utöver dem på vissa områden. Detta representerar en viktig milstolpe på vägen mot en trafik utan olyckor. Ta del av säkerhetssystemen, vart och ett utrustat med unika färdigheter för att ge stöd i kritiska situationer.

Active Sideguard Assist 2

Den förbättrade Active Sideguard Assist kan stödja föraren vid körfältsbyte eller svängningsmanövrer, även när sikten är begränsad. Dessutom är den utrustad med ett tvåstegsvarningssystem som kan varna för potentiella faror, vilket ger föraren möjlighet att agera i tid och undvika en kritisk trafiksituation.

Fördelarna i korthet

 • övervakning på förar- och passagerarsidan
 • tvåstegsvarningssystem vid riskidentifiering
 • riskidentifiering och varningsmeddelande i hela hastighetsområdet
 • aktivt bromsingrepp på den faktiska trafiksidan i hastigheter upp till 20 km/h om föraren inte reagerar på ljud- och ljusvarning

Active Brake Assist 6

Den sjätte generationen av Active Brake Assist är utrustad med 270° fusionsteknik som ökar riskidentifieringen i omgivningen. Systemet kan utföra partiella eller fullständiga inbromsningar när det upptäcker stillastående eller rörliga objekt, inklusive fotgängare, cyklister och objekt i kurvor med stor kurvradie.

Fördelarna i korthet

 • 270° omgivningsregistrering med hjälp av kamerateknik samt extra radarsensorer vid strålkastarna och åt sidan
 • Utökad reaktion på fotgängare och cyklister upp till 60 km/h
 • Utökad reaktion och olycksprevention möjlig på rörliga och stillastående fordon i typiska kurvsituationer på motorväg upp till 70 km/h
 • Olyckans svårighetsgrad kan minskas avsevärt i högre hastigheter
 • Varningssystem i tre steg vid riskidentifiering: först optisk och akustisk varning, sedan delbromsning, slutligen automatiserad full inbromsning
 • Hög tillgänglighet vid dålig sikt med radarteknik

Frontguard Assist

Frontguard Assist fungerar som en pålitlig trafikvakt som övervakar vägen framför din bil och ger stöd vid stillastående eller vid uppstart. Vid upptäckt av hinder, inklusive fotgängare, aktiverar systemet en tvåstegsvarning för föraren vid hastigheter upp till 15 km/h.

Fördelarna i korthet

 • Aktiv i körsituationer upp till 15 km/h
 • Övervakningsområdet täcker den döda vinkeln framför bilen (upp till ca 4 m) längs hela bilens bredd
 • Tvåstegsvarningssystem vid riskidentifiering (optisk varning, sedan optisk och akustisk varning)
 • Möjlighet att undvika olyckor eller minska olyckans svårighetsgrad inom systemets gränser

Active Drive Assist 3

Active Drive Assist 3 är utvecklad med målet att förbättra förarens körupplevelse genom att sammanföra flera hjälpfunktioner. Genom att systemet är aktivt över hela hastighetsområdet, blir det en pålitlig partner för att öka säkerheten på vägarna.

Fördelarna i korthet

 • Fungerar i hela hastighetsområdet
 • Automatisk avståndsreglering med stop-and-go-funktion genom avståndshållarassistenten
 • Automatisk igångkörning och stopp i kösituationer
 • Hands off-varning i flera steg upp till 60 sekunder
 • Emergency Stop i flera steg efter 60 sekunder utan förarreaktion
 • Elektriskt stödd styrning när föraren aktivt styr fordonet i sidled inom systemgränserna
 • Varnar visuellt och akustiskt när bilen kör över körfältsmarkeringarna med hjälp av körfältsassistenten samt styr tillbaka till körfältet med hjälp av filavvikelseskyddet (Lane Departure Protection)

*Observera att även de bästa säkerhetssystemen bara kan stödja föraren och ansvaret för ett säkert framförande av fordonet ligger hos föraren. En del av säkerhetsutrustningen på denna sida är extrautrustning och en del är endast tillgänglig för vissa fordonskonfigurationer. Kontakta oss för mer information.

Låt oss prata säkerhet i din befintliga, eller nya lastbil. Välj anläggning så hörs vi snart!

Malmö
Staffanstorpsvägen 104, 232 61 Arlöv
Örebro
Berglundavägen 3C, 702 36 Örebro
Gävle
Ersbogatan 4, 802 93 Gävle
Västerås
Wijkmansgatan 1, 721 36 Västerås
🎉

Lastbilspremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?