elbil som kör på vägen

14 juni 2022Bonus Malus nya regler juli 2022 och januari 2023

Skärpta utsläppskrav och pristak för klimatbonusbilar är nya regler som finns med i den uppdaterade versionen av Regeringens Bonus Malus.

Sverige är med i toppen i antalet nybilsregistreringar bland elbilar i EU. Bonus-malus-systemet har visat sig ge tydligt resultat. I takt med den snabba utvecklingen behöver också systemet kontinuerligt förändras och anpassas. Det Bonus Malus-system som för flera år sedan infördes för att få fler att välja mer miljövänliga bilar framför diesel- och bensindrivna, och med det kunna nå de högt uppsatta miljömålen, kommer under sommaren att än en gång uppdateras med nya regler, för att sedan i januari 2023 få ännu en justering.

År 2020 justerades själva mätningen av utsläpp genom att gå från NEDC-metoden till WLTP och under 2021 så skärpte Regeringen de tidigare utsläppskraven, men höjde högsta bonusbeloppet.

Ändringarna som ska träda i kraft den 12 juli 2022 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 60 gram CO2/km till 50 gram CO2/km
  • det införs ett pristak som innebär att klimatbonusbilar som har ett nypris som överstiger 700 000 kronor inte kan kvalificera sig för bonus längre
  • gasbilar kan få bonus med grund i EU:s allmänna förordning om stöd av mindre betydelse
  • en begränsning av bonusbeloppen till företag på 35 procent av prisskillnaden mellan närmast jämförbara konventionella bil tas bort

Ändringarna som ska träda i kraft 1 januari 2023 innebär att:

  • bonusbeloppen för laddhybrider justeras och sänks
  • bonusbeloppet för bilar som släpper ut 0 gram koldioxid per kilometer justeras och sänks
  • gränsvärdet för koldioxidutsläpp justeras och sänks från 50 gram CO2/km till 30 gram CO2/km

Detta gäller bilar registrerade när justeringarna träder i kraft. Mer information hittar ni på Regeringen.se

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna våra säljare så hjälper vi dig.

Elbilsmodeller med ett nypris under 700 000 kr

🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?