en mercedesbil

29 januari 2021Nya tjänstebilsregler och bonus-malus under 2021

Förmånen att kunna välja en tjänstebil framför privat finansiering kommer inte bli lika förmånlig för arbetstagaren som det tidigare varit. Även bonus-malus får sig en justering nu under 2021. Vi reder ut vad som är spikat och vad som kan komma att klubbas.

I april och juli väntas nya regler träda i kraft som bör beaktas innan ett bilköp. Som tjänstebilsförare till en gas- eller laddningsbar bil har förmånsvärdet nu efter årsskiftet redan blivit högre då miljöbilsrabatten slopats. Förmånsrabatten gav ett avdrag på 40 % av förmånsvärdet upp till 10 000 kronor per år. Det innebär ett ökat förmånsvärde på 833 kr i månaden och påverkar både äldre och nya bilar. Under året väntas fler förändringar och först ut är uppdaterade regler gällande bilars koldioxidutsläpp.

Nya nivåer i bonus-malus från 1 april 2021

Gällande bonus-malus som ger straffskatt eller bonus beroende på bilens koldioxidutsläpp, kommer ett uppdaterat förslag från Regeringen som antas träda i kraft den första april i år.

Förändringar som sker i den förhöjda (malus) fordonsskatten:
  • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks till 90 gram koldioxid per kilometer.
  • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.
Förändringar som sker på bonussidan:
  • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av bonus sänks till 60 gram koldioxid per kilometer. Detta görs för att öka incitamenten att välja bilar med lägre utsläpp.
  • Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs till 70 000 kronor.
  • Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor.

Den 1 januari 2020 ändrades systemet för att mäta utsläpp, som du kan läsa mer om här.

Nya tjänstebilsregler från 1 juli 2021

Just nu ligger ett förslag uppe från Regeringen om att reglera klyftan mellan tjänstebil och privatägd bil. Utfallet kan bli en höjning av förmånsvärdet med upp till 25%. Nuvarande regelverk innebär att bilförmånen gynnas skattemässigt i förhållande till kontantlön och i förhållande till att ha motsvarande bil i privat ägo. Tanken är även att lyxbilstillägget som tillkommer för bilar med ett nybilspris på över 7,5 prisbasbelopp ska försvinna.

Förslaget väntas träda i kraft 1 juli 2021 och är just nu ute hos de olika remissinstanserna. Skatteverket anser dock att införandet av förslaget bör senareläggas till den 1 januari 2022. Detta för att undvika skilda värderingsregler under samma beskattningsår och för att ge arbetsgivare, programvaruföretag och myndigheter mer tid för att anpassa rutiner och system. Förslaget påverkar enbart bilar registrerade efter lagen träder i kraft.

Nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade förmånsbilar

Något som däremot blir kvar är nedsättningen till närmast jämförbara bil. För miljöanpassade bilar finns det särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. Reglerna innebär att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska nybilspriset, vid beräkning av värdet av bilförmån, sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för den jämförbara bilen.

Att redan nu se över framtida behov kan vara en god idé. Vi hjälper er gärna!

Se alla personbilar i lager
Se alla transportbilar i lager

Stockholm – Smista
Smista Allé 42, 141 74 Segeltorp
Stockholm – Bromma
Ranhammarsvägen 11, 168 67 Bromma
Karlstad
Körkarlsvägen 7, Bergvik, 653 46 Karlstad
Örebro
Nastagatan 16, 702 36 Örebro
🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?