miljözon 3

8 juli 2024Miljözon klass 3 i Stockholm

Hur påverkar det mig?

Sandra Johansson Ikem

Marknadskoordinator

Om du bor i Stockholm har du säkerligen inte missat att miljözon klass 3 kommer att införas i en del av Stockholms innerstad.

Från och med den 31 December 2024 kommer miljözonen att införas. Detta innebär ett högre krav än tidigare på vilka fordon som får köra i de aktuella områdena, med undantag för till exempel utryckningsfordon.

De nya reglerna har tagits emot med blandade känslor och en viss frustration hos några. Men och andra sidan påverkas ett stort antal gångtrafikanter negativt av avgaser. Så för att få en hälsosammare miljö med bättre luft och mindre buller är detta ett initiativ i rätt riktning mot en mer miljövänlig stad.

Läs mer på Stockholm Stads hemsida

Frågor och svar om miljözon klass 3 i Stockholm

Miljözon klass 3 införs den 31 December 2024 på specifika gator i Stockholm City.

Följande gator gäller för miljözon 3 i Stockholm innerstad:

 • Malmskillnadsgatan mellan broarna över Hamngatan respektive Kungsgatan
 • Regeringsgatan mellan Hamngatan och bron över Kungsgatan
 • Norrlandsgatan mellan Hamngatan och Kungsgatan
 • Biblioteksgatan
 • Oxtorgsgatan
 • Oxtorget
 • Lästmakargatan
 • Jakobsbergsgatan
 • Mäster Samuelsgatan öster om bron över Sveavägen
 • Smålandsgatan
 • Norrmalmstorg

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som är helt eldrivna, gasfordon med utsläppsklass Euro 6 och bränslecellsfordon.

När det gäller tunga lastbilar och tunga bussar gäller ovanstående men även laddhybrider med utsläppsklass Euro 6 får köra där i miljözon 3.

Nej, när det gäller laddhybrider är det endast tunga lastbilar och tunga bussar som är laddhybrider med utsläppsklass Euro 6.

För att det bidrar til en säkrare miljö för gångtrafikanter som dagligen andas in avgaser, lägre buller och mindre utsläpp. Ett steg i rätt riktning mot en mer miljövänlig stad.

Ja, några exempel på undantagsbilar, det vill säga de som är berättigade att köra i miljözon klass 3 trots att de inte är helt eldrivna/gasfordon med utsläppsklass Euro 6/bränslecellsfordon är: utryckningsfordon, väghållningsfordon, mopeder/motorcyklar, färdtjänst och förare/passagerare med parkeringstillstånd för rörelsehindrade med flera.

 

🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?