Dagens öppettider
Stockholm – Smista
 • Personbilsförsäljning

  8-18

 • Transportbilsförsäljning

  8-18

 • Personbilsverkstad

  7-17

 • Personbilsverkstad, telefontid

  8-17

 • Transportbilsverkstad

  7-17

 • Utlämning från verkstäderna efter överenskommelse

  17-18

 • Plåt/Skadeverkstad

  7-17

 • Bildelar

  7-17

Se fullständiga öppettider
Karlstad
 • Personbilsförsäljning

  9-18

 • Transportbilsförsäljning

  8-17

 • Personbilsverkstad

  7-17

 • Transport / Lastbilsverkstad

  06.30-17.15

 • Kvällsverkstad Transport / Lastbilar

  15.30-23.30

 • Plåt/Skadeverkstad

  7-16

 • Bildelar

  7-16

Se fullständiga öppettider
Stockholm – Bromma
 • Försäljning begagnat

  9-18

 • Personbilsverkstad

  7-17

 • Taxiverkstad

  7-17

 • Transportbilsverkstad

  7-17

 • Bildelar

  7-17

Se fullständiga öppettider
Örebro – lastbilar
 • Lastbilsförsäljning

  8-18

 • Kundmottagning

  7-16

 • Lastbilsverkstad (jämna veckor)

  7-22

 • Lastbilsverkstad (ojämna veckor)

  7-16

Se fullständiga öppettider
Västerås
 • Telefontid

  7.30-16

 • Verkstad (Jämna veckor)

  7-22

 • Verkstad (Ojämna veckor)

  7-17

 • Lager

  7-16

 • Försäljning

  8-18

Se fullständiga öppettider
Örebro
 • Försäljning

  9-18

 • Transportbilsförsäljning

  7.30-18

 • Personbilsverkstad

  7-17

 • Transportbilsverkstad

  7-17

 • Plåt/Skadeverkstad

  8-17

 • Bildelar

  7-17

Se fullständiga öppettider
Gävle – Lastbilar
 • Telefontid Försäljning

  8-18

 • Försäljning

  8-16

 • Verkstad

  7-17

 • Reservdelar

  7-17

Se fullständiga öppettider
Malmö – Lastbilar
 • Försäljning

  8-17

 • Verkstad

  6.30-23.30

 • Reservdelar

  7-23.30

 • Verkstad lunchstängt

  12-12.30

Se fullständiga öppettider
Kontakta Veho Bil
24-timmars jour
Stockholm – Smista
Karlstad
Örebro – lastbilar
Västerås
Örebro
Gävle – Lastbilar
Veho-nytt

Great Place to Work-certifiering till hela Veho-koncernen

För första gången har hela Veho koncernen tilldelats certifieringen Great Place To Work® (GPTW). Förra året, 2021, tilldelades Vehos verksamheter i Sverige och Litauen GPTW-certifikatet, som utvärderar kvaliteten på arbetsmiljön och arbetsplatskulturen.

År 2022 överträffade alla fem Veho Group-länder de nationella genomsnitten för GPTW-certifiering och Veho fick en totalpoäng på 75 % för koncernen som helhet.

Vi är oerhört glada över resultatet. Vi har gjort målmedvetna och ihärdiga ansträngningar för att förbättra Vehos arbetsmiljö och kultur, och detta återspeglas i certifieringsresultaten. Certifieringen talar om för våra nuvarande anställda, kunder och andra intressenter att Veho värdesätter sina anställdas välbefinnande och tillhandahåller goda arbetsförhållanden, säger Veho Sveriges HR-chef Sofie Eldebrink.

Great Place To Work är ett globalt certifieringsprogram som uppmärksammar företag för en positiv, förtroendebaserad arbetsplatskultur. I GPTW-modellen bygger en bra arbetsplats på fem pelare: trovärdighet, respekt, rättvisa, laganda och stolthet. Great Place to Work mäter uppnåendet av dessa element genom en grundlig bedömning av arbetsplatsens kultur och atmosfär. Certifieringen inkluderar en omfattande medarbetarundersökning och en revision av företagets policy och praxis.

Certifieringen Great Place to Work bygger på personalundersökningen Trust Index©, som bedömer arbetsplatsklimatet utifrån totalt 15 kriterier. Veho fick högst poäng i kategorierna rättvisa, vänlighet och yrkesstolthet.

Vehos mål 2025 är fortsatt vara en av de ledande aktörerna inom fordonsindustrin när det gäller anställdas välmående och tillfredsställelse, men också att då vara med på topplistan för Sveriges bästa arbetsplatser. Med detta mål i åtanke visar GPTW-certifieringen inte bara på framgångar, utan också på områden där Veho behöver lägga extra fokus på för att utveckla. Tillsammans är framgångsordet för denna resa och vi kommer fortsätta arbetet med att just tillsammans arbeta med frågor som gör Veho till en ännu bättre arbetsplats, säger Sofie Eldebrink.

Mer information:
Sofie Eldebrink, HR-chef, Veho Bil Sverige AB, sofie.eldebrink@vehobil.se

Om Great Place To Work
Great Place To Work är ett globalt forsknings- och konsultföretag. Varje år genomför Great Place To Work medarbetarundersökningar bland 10,2 miljoner anställda i fler än 10 000 organisationer i 97 länder. Sedan 1992 har mer än 100 miljoner anställda deltagit i Great Place To Works undersökningar.