ett rött sjukvårdskors

3 mars 2022Veho Group sympatiserar med det ukrainska folket och donerar 150 000 euro till humanitär hjälp.

Rysslands attack på Ukraina har skakat om Europa i grunden de senaste dagarna och våra tankar går till det ukrainska folket. Veho-koncernen visar sitt stöd till det ukrainska folket och gör en donation på 150 000 euro till Röda Korset.

Just nu är det svårt att förutse vad som kommer att hända de kommande dagarna, veckorna och månaderna. Situationen i Ukraina påverkar alla på olika sätt och är särskilt oroande för dem som bor i eller har sina nära och kära i krigszonen.

Veho Group tar ingen politisk ställning, men våra tankar finns hos det ukrainska folket och alla som är drabbade. Veho-koncernen har därför beslutat att uttrycka sitt stöd för människorna i Ukraina genom att ge en donation på 150 000 euro genom Röda Korsets organisation.

Vi kan inte ändra förutsättningarna, men vi kan välja att göra det bästa vi kan under dessa omständigheter och ta hand om våra nära och kära.

– säger Veho Groups VD och koncernchef Juha Ruotsalainen.

Det är nu extra viktigt att visa medkänsla och stöd.

– fortsätter Ruotsalainen.

———————————————————

Veho supports the Ukrainians and donates 150,000 euros in humanitarian aid

Russia’s attack on Ukraine has shocked the foundations of Europe in the past days. Our thoughts and hearts are with the Ukrainians. Veho expresses its support for the people of Ukraine by making a donation of 150,000 euros to the Red Cross.

At this point, it is hard to predict what is going to happen during the next days, weeks and months – to the civilians, to the global economy, or to the automobile industry. The situation in Ukraine affects everyone in different ways and is especially distressing for those living in or having their close ones in the war zone.

Veho does not take a political stand, but its thoughts are on the side of the Ukrainians. Veho has therefore decided to express its support for the people in Ukraine by making a donation of EUR 150 000 through the Red Cross Organization.

We cannot change the conditions, but we can choose to do the best we can under these circumstances and take care of the people near and dear to us.

Says Veho’s CEO and President Juha Ruotsalainen.

It is now particularly important to show compassion and support and, of course, to take care of our own loved ones and well-being.

Ruotsalainen continues.

About Veho

Veho is an importer and retailer as well as mobility and maintenance service provider of Mercedes-Benz cars, vans and trucks in Finland, Estonia, Lithuania and Latvia, and a retailer in Sweden. Veho provides sustainable mobility solutions and digital value-added services for consumers, corporate customers and logistics industry. In 2021, Veho had a turnover of 1.4 billion and employed 2,000 people. The company was established as the Mercedes-Benz general distributor in Finland in 1939, and it has been in family ownership ever since.

🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?