medarbetare visar upp Great Place To Work Certifiering

16 december 2022Great Place to Work-certifiering till hela Veho-koncernen

För första gången tilldelas hela Veho koncernen certifieringen Great Place To Work® (GPTW), som utvärderar kvaliteten på arbetsmiljön och arbetsplatskulturen inom ett företag. Veho fick en totalpoäng på 75 % för koncernen som helhet.

Vi är oerhört glada över resultatet. Vi har gjort målmedvetna och ihärdiga ansträngningar för att förbättra Vehos arbetsmiljö och kultur, och detta återspeglas i certifieringsresultaten. Certifieringen talar om för våra nuvarande anställda, kunder och andra intressenter att Veho värdesätter sina anställdas välbefinnande och tillhandahåller goda arbetsförhållanden.

Sofie Eldebrink, HR-chef Veho Sverige.

Ett bättre arbetsklimat för alla

Great Place To Work är ett globalt certifieringsprogram som uppmärksammar företag för en positiv, förtroendebaserad arbetsplatskultur. I GPTW-modellen bygger en bra arbetsplats på fem pelare: trovärdighet, respekt, rättvisa, laganda och stolthet. Great Place to Work mäter dessa element genom en bedömning av arbetsplatsens kultur och atmosfär. Detta inkluderar en omfattande medarbetarundersökning och en revision av företagets policy och praxis.

En viktig del som bedömer arbetsklimatet är personalundersökningen Trust Index©, där Veho presterade bäst i kategorierna: rättvisa, vänlighet och yrkesstolthet.

Vehos mål 2025 är att fortsatt vara en av de ledande aktörerna inom fordonsindustrin när det gäller anställdas välmående och tillfredsställelse, men också att då vara med på topplistan för Sveriges bästa arbetsplatser. Med detta mål i åtanke visar GPTW-certifieringen inte bara på framgångar, utan också på områden där Veho behöver lägga extra fokus på för att utveckla. Tillsammans är framgångsordet för denna resa och vi kommer fortsätta arbetet med att just tillsammans arbeta med frågor som gör Veho till en ännu bättre arbetsplats.

Sofie Eldebrink, HR-chef Veho Sverige.

Mer information:
Sofie Eldebrink, HR-chef, Veho Bil Sverige AB, sofie.eldebrink@vehobil.se

Om Great Place To Work:
Great Place To Work är ett globalt forsknings- och konsultföretag. Varje år genomför Great Place To Work medarbetarundersökningar bland 10,2 miljoner anställda i fler än 10 000 organisationer i 97 länder. Sedan 1992 har mer än 100 miljoner anställda deltagit i Great Place To Works undersökningar.

🎉

Bilpremiärer, exklusiva erbjudanden, råd & tips.

Intressant? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Vilken typ av bil är du intresserad av?