Dagens öppettider
Stockholm – Smista
 • Personbilsförsäljning

  11-15

 • Transportbilsförsäljning

  Stängt

 • Personbilsverkstad

  Stängt

 • Personbilsverkstad, telefontid

  Stängt

 • Transportbilsverkstad

  Stängt

 • Utlämning från verkstäderna efter överenskommelse

  Stängt

 • Plåt/Skadeverkstad

  Stängt

 • Bildelar

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Karlstad
 • Personbilsförsäljning

  11-15

 • Transportbilsförsäljning

  Stängt

 • Personbilsverkstad

  Stängt

 • Transport / Lastbilsverkstad

  Stängt

 • Plåt/Skadeverkstad

  Stängt

 • Bildelar

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Stockholm – Bromma
 • Försäljning begagnat

  11-15

 • Personbilsverkstad

  Stängt

 • Taxiverkstad

  Stängt

 • Transportbilsverkstad

  Stängt

 • Bildelar

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Örebro – lastbilar
 • Lastbilsförsäljning

  Stängt

 • Kundmottagning

  Stängt

 • Lastbilsverkstad (jämna veckor)

  Stängt

 • Lastbilsverkstad (ojämna veckor)

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Västerås
 • Telefontid

  Stängt

 • Verkstad (Jämna veckor)

  Stängt

 • Verkstad (Ojämna veckor)

  Stängt

 • Lager

  Stängt

 • Försäljning

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Örebro
 • Försäljning

  11-15

 • Transportbilsförsäljning

  Stängt

 • Personbilsverkstad

  Stängt

 • Transportbilsverkstad

  Stängt

 • Plåt/Skadeverkstad

  Stängt

 • Bildelar

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Gävle – Lastbilar
 • Telefontid Försäljning

  Stängt

 • Försäljning

  Stängt

 • Verkstad

  Stängt

 • Reservdelar

  Stängt

Se fullständiga öppettider
Malmö – Lastbilar
 • Försäljning

  Stängt

 • Verkstad & Reservdelar (jämna veckor)

  Stängt

 • Verkstad & Reservdelar (ojämna veckor)

  Verkstad 7-14.30 (Reservdelar 7–14.30 från 1 oktober)

Se fullständiga öppettider
Kontakta Veho Bil
24-timmars jour
Stockholm – Smista
Karlstad
Örebro – lastbilar
Västerås
Örebro
Gävle – Lastbilar

Fakturainformation

Krav på fakturor till Veho Bil Sverige AB

Faktureringsadress:
Veho Bil Sverige AB
c/o Bankgirocentralen BGC AB
BGC-id: FOR1850
205 36 Malmö

Org.nr. 556721-5362
Bank: Danske Bank
Kontonummer: 1240 0107645
Bankgiro: 5081-7071
IBAN: SE8812000000012400107645

Digitala fakturor
Veho Bil erbjuder även möjligheten att skicka fakturor digitalt via e-post BG-PB1@maildrop.wm.net

Veho Bil Sverige AB har endast möjlighet att behandla fakturor som är utställda och skickade till ovannämnda namn och adresser. Fakturan får inte skickas eller lämnas direkt till kontaktpersoner. Faktureringsavgift eller kortare betalningstid än 30 dagar accepteras inte om inte detta avtalats separat.

Dokument-beskrivning
På dokumentet ska det klart framgå om det är en faktura, en kreditnota eller avräkningsnota.

Beloppets angivelse
Alla belopp ska anges i faktureringsvaluta (ex. DKK, EUR, SEK, GPB). Detta gäller även för svenska leverantörer som fakturerar i svenska kronor (SEK). Belopp exkl. moms samt belopp inkl. moms/totalbelopp skall vara angivet.

Moms
Momsbelopp och –procent ska vara specifikt angivet. Om fakturering skall göras i annan valuta än i SEK ska momsbeloppet vara angivet i SEK alternativt ska omräkningskursen vara angiven.

Referens
Det skall alltid finnas referens till den person som har beställt varan och/eller tjänsten. Endast en referens per faktura.

Leverantörsupplysningar
Leverantörens fullständiga namn, adress, organisationsnummer och relevant bankgiroinformation skall framgå, samt en kontaktperson hos er för respektive faktura.

Avvisning av faktura
Då ovannämnda krav inte, helt eller delvis, är uppfyllda så returneras er faktura för makulering. Vi ber er därför att skicka en ny faktura med ovannämnda uppgifter uppfyllda.