trucks_construction_arocs_multimedia_wallpaper1_800x600.jpg

Nya Arocs – Ett nytt kraftpaket på bygget

Nya Arocs förenar på ett unikt sätt kraft och robusthet med effektivitet, och är en värdig fortsättning på Mercedes-Benz 110 år långa och framgångsrika erfarenhet av att tillverka bygg- och anläggningsfordon. Och den stannar inte där: innovativ och modern teknik visar att detta är en bil för framtiden. Varje gång den används visar den sitt ursprung och för vilket syfte den utvecklades.

→ Läs mer om Arocs